Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Bilden visar olika händer som förenas i mitten.Bilden visar olika händer som förenas i mitten.

Hannah Busing/Unsplash

VD till PIKAB och tillika näringslivsansvarig för Piteå kommun

Piteås näringsliv är i ständig förvandling och utveckling. Vi har många företag med framåtanda och mod att satsa. Piteå kommun och Piteå kommunföretag AB arbetar för att fortsätta utveckla Piteå till en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) är helägt av Piteå kommun som har valt att organisera de flesta av sina bolag i ett holdingbolag, bestående av 6 helägda dotterbolag och delägarskap på 50% i Nolia AB. Dotterbolagen är AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning & Vatten AB, AB Pitebo samt Piteå Science Park AB. Koncernen har idag totalt 316 anställda och omsätter ca 1,3 miljarder kr. Bolagen i koncernen är viktiga aktörer i utvecklingen av Piteås samhällsbyggnad och näringsliv.

För att uppnå maximal effektivitet i vår strävan för utveckling och framgång har vi beslutat att kombinera denna VD roll med rollen som näringslivsansvarig för Piteå kommun.

Nu söker vi en driven ledare som lockas av utmaningen att ta en nyckelroll i tillväxten av Piteå och dess näringsliv. Sista ansökningsdag är den 18 augusti 2024.

Dina arbetsuppgifter

Arbetstiden för rollen är fördelad mellan positionen som VD för PIKAB (50%) samt som näringslivsansvarig för Piteå kommun (50%) men din anställning kommer att vara 100% i Piteå Kommunföretag AB.

Som VD ansvarar du för bolagets hela verksamhet enligt aktiebolagslagen (ABL) och ditt uppdrag blir att leda och samordna arbetet med strategisk ägarstyrning av de hel- och delägda kommunala bolagen samt verkställa styrelsens beslut. Du har övergripande resultat- och ledningsansvar och rapporterar direkt till styrelsen.

Som näringslivsansvarig leder du det strategiska arbetet underställd kommunchef i syfte att säkerställa genomslag för kommunstyrelsens näringslivspolitik. Du ingår i kommunens ledningsgrupp. Inom kommunledningsförvaltningen arbetar vi med ett stort eget ansvar och tillsammans har vi ett stort fokus på att bland annat ge bra stöd till befintliga och nya företag där vi bidrar till ett livskraftigt näringsliv i Piteå.

Det krävs att du, med hjälp av dina organisationer, har förmågan att ligga steget före, vara omvärldsorienterade och i dialog med näringslivet verka för ett gott näringslivsklimat på orten. Samverkan och kommunikation med förvaltningarna inom kommunen, näringsliv, samhälle och med media är en viktig del i ditt arbete.

Vem söker vi?

Du har flerårig erfarenhet från ledande befattning(ar), att motivera medarbetare och har haft en drivande roll i strategiskt arbete för vidareutveckling av verksamhet(er). Vi tror även att du har tidigare erfarenhet från roller där du arbetat med näringslivsfrågor gällande utveckling av näringslivsklimatet och nyetableringar.

För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en trygg, lyhörd och kommunikativ ledare som kan inspirera och motivera dina medarbetare. Du är affärsmässig i ditt arbetssätt och skicklig på att skapa långsiktiga relationer på alla nivåer i och utanför organisationen. Stor vikt kommer läggas på din personliga lämplighet.

Förväntningarna på dig kommer från många håll och vi ser därför att du trivs i en utåtriktad roll och känner dig bekväm i dialogen med såväl medarbetare som näringsliv, politiker och media. Du är intresserad av att ständigt utveckla verksamheten inom de ramar som råder och brinner för att utveckla Piteå och dess näringsliv.

Om Piteå Kommunföretag AB och om Piteå kommun

Mer information hittar du via:
Piteå kommunföretag AB https://www.piteakommunforetag.se/
Piteå kommun https://www.pitea.se/

Om anställningen

Denna tjänst är en rekrytering och du blir direktanställd av Piteå Kommunföretag AB.
Placeringsort: Piteå
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid

Sista ansökningsdag är den 18 augusti 2024.

Rekryteringen sker via Lernia

Mer information och formulär för ansökan hittar du på Lernias hemsida.