Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Foto: Ika Weinz

AB PiteBo är det kommunägda bostadsbolaget som erbjuder ett stort utbud av boenden med cirka  4 000 hyreslägenheter, 2 000 parkeringsplatser och 55 lokaler i Piteå kommun. AB PiteBo har lägenheter för alla åldrar, från studentlägenheter till trygghetsboenden. Bolaget strävar alltid efter att skapa en trivsam och välkomnande boendemiljö för alla hyresgäster. Verksamheten består av att uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder. 

Antal anställda: ca 50
VD: Maria Adlers
Styrelseordförande: Anders Lundkvist

Foto: Ika Weinz

Foto: Ika Weinz

PiteBo arbetar för att vara det självklara valet för ett tryggt och bra boende oavsett skede i  livet. Bolaget erbjuder ett flertal boenden i centrala Piteå, men även på landsbygden. Bolaget arbetar  kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att skapa en hållbar och god livsmiljö för hyresgästerna. Bolagets 50 medarbetare har bred kompetens inom hyresgästservice,  fastighetsförvaltning, nyproduktion, bostadsuthyrning och driftteknik.

PiteBo är precis som många andra bostadsföretag anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål,  samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Ett riktat miljö- och energiarbete är förstås viktigt för bostadsbolaget. PiteBo arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen genom att bland annat optimera lägenheternas  värmesystem. Vid nyproduktion följer PiteBo rekommendationer från Byggvarubedömningen, en icke  vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska  innehåll, miljöpåverkan under materialets hela livscykel och i förlängningen även social påverkan i  leverantörsledet.

PiteBo har fortsatt stark efterfrågan på lägenheter och låg vakansgrad.

En viktig del av bolagets värdegrund handlar om affärsmässighet, bemötande, engagemang och  trygghet.