Välj Dotterbolag

Dotterbolag

Bolag i koncernen

Dotterbolag

Piteå Kommunföretag AB har totalt sex helägda dotterbolag i AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning & Vatten AB, AB Pitebo samt Piteå Science Park AB. Bolaget har även delägarskap med 50 % i Nolia AB tillsammans med Umeå Kommunföretag AB.

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se