Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Gemensam inköpsfunktion

Logotyp för Piteå Science Park.Logotyp för Piteå Science Park.
Logotyp för Nolia.Logotyp för Nolia.
Logotyp för PiteEnergi.Logotyp för PiteEnergi.
Logotyp för Pireva.Logotyp för Pireva.
Logotyp för Port of Piteå.Logotyp för Port of Piteå.
Logotyp för PiteBo.Logotyp för PiteBo.
Logotyp för Piteå Näringsfastigheter AB.Logotyp för Piteå Näringsfastigheter AB.

Piteå Kommunföretag AB har en gemensam inköpsfunktion. Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av ramavtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen.

Kontakta inköpsavdelningen:

Rebecka Granström
Inköpschef Tel. 0911 – 664 06

Frida Larsson
Tjänster – Tel. 0911 – 644 48

Erik Söderlund
Varor & Produkter – Tel. 0911 – 644 47

Ulrike Schäufele
Ramavtal entreprenader och tekniska konsulttjänster – Tel. 0911 – 648 90

Linn Viklund
IT, Fordon & Finansiella tjänster – Tel. 0911 – 648 87

Stephan Winneborn
Entreprenad – Tel. 0911 – 648 50

Vår ambition är att arbeta affärsmässigt genom alla led i inköpsprocessen samt att följa gällande lagstiftning.