Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Om PIKAB

Piteå kommun har valt att organisera de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Syftet med bolaget är att åstadkomma en bättre ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de möjligheter en sådan koncernbildning skapar för en effektiv ekonomisk planering och samordning inom koncernen.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:s omsättning uppgår till 1 309 mkr, balansomslutning 5 116 mkr, eget kapital 1 761 mkr (2023 års siffror).

Bolaget leds av en styrelse på 15 personer med styrelseordförande Patric Lundström samt tillförordnad verkställande direktör Linda Rosén. Ekonomin sköts av kommunens ekonomiavdelning.