Välj Dotterbolag

Piteå Renhållning & Vatten AB

Pireva svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom Piteå kommun. Bolaget ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet inom av Piteå kommun fastställt verksamhetsområde, samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

 

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se