Välj Dotterbolag
2023-04-14

PIKAB står för en samlad drivkraft för utveckling

Piteå ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för boende, skola, arbete och företagsetableringar. Det viktigaste uppdraget för Piteå kommunföretag AB, PIKAB, är både att säkerställa samhällsviktiga funktioner och samtidigt möjliggöra utveckling för att Piteå kommun ska nå sina mål, bland annat att öka invånarantalet.

–Vi skapar förutsättningar för att det ska vara enkelt

Läs mer
2023-03-02

Styrelsen för Piteå Kommunföretag AB från och med 2023

Här är PIKABs nya styrelse.

Bakre raden från vänster: 
Anton Li Nilsson, Håkan Johansson, Christian Bergvall, Anders Nordin, Magnus Häggblad, Patric Lundström.

Mellersta raden från vänster:
Kata Nilsson, Anna Bergström, Carola Bergman, Sara Lageson, Marika Berglund.

Främre raden från vänster:
Karl-Erik Jonsson, Louise Mörk, Claes Danell, Helén Lindbäck.

Läs mer
2023-03-01

Ett händelserikt år och starkt resultat för Piteå kommunkoncern

Piteå kommuns resultat för 2022 blev bättre än förväntat och även koncernen Piteå Kommunföretag AB gör ett starkt resultat. Sammanlagt gör kommunkoncernen ett positivt resultat om 288 mkr som lägger en bra grund inför de omfattande investeringsbehov som väntar kommande år.

2022 var ett händelserikt år, med pandemi och ett fullskaligt krig i Ukraina. Det

Läs mer
Fler nyheter
  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se