Välj Dotterbolag

Piteå Hamn AB

Piteå Hamn äger och förvaltar hamnanläggningen på Haraholmen och ser till att dess anläggningar såsom magasin, kajer, farleder och dylikt är i gott skick. Bolaget strävar efter att, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva logistiklösningar.

 

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se