Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Universitetsområdet under utveckling

Det långsiktiga arbetet på universitetsområdet är nu påbörjat. I Etapp 1 byggs en ny infartsväg samt en gång- och cykelbana. Dessutom förbereds ett torg.

Piteå kommun har initierat ett arbete för utveckling och långsiktig tillväxt på universitetsområdet. Idag är över 1200 personer verksamma här, framför allt inom utbildning, forskning och företagande inom musik, ljud, media, dans, teknik och upplevelser. Under de kommande sju åren kommer det att genomföras satsningar inom såväl de kreativa näringarna som inom området för förnyelsebar energi.

universitetsomradet-bygge-2-1

Arbetet med att anlägga en ny infartsväg är påbörjat.

Universitetsområdet ska bli en myllrande stadsdel med ett levande campus och attraktiva bostäder i kombination med verksamheter inom kulturella och kreativa näringar samt energi och miljöteknik. Målet är att det 2020 ska finnas 500 fler verksamma här jämfört med idag och på längre sikt kan det bli aktuellt med ytterligare arbetsplatser.
Området ligger i nära anslutning till E4:an och har goda kommunikationer till och från Piteå centrum. Den strategiska placeringen ska nu förstärkas med förbättrad infrastruktur och tydligare koppling till Piteå centrum.
Det aktuella ytan omfattar 3,5 hektar mark och har en kapacitet på cirka 300-400 nya bostäder och cirka 500-1000 tillkommande arbetsplatser.
Denna etapp beräknas pågå t.o.m. 2017-12-31.

banderoll-acusticum-1x2-meter

För området finns antagna detaljplaner samt ett gestaltningsprogram.
Mer information finns här:

Torg och infartsvägar
https://www.pitea.se/contentassets/2099e0a803184a8abc91395c5d573095/torg-och-infartsvagar.pdf?t=636352450964333407

Gestaltningsprogram Universitetsområdet
https://www.pitea.se/contentassets/2099e0a803184a8abc91395c5d573095/gestaltningsprogram-universitetsomradet-pitea-141028-2.pdf?t=636352450964333407

Inspirationskort Universitetsområdet
https://www.pitea.se/contentassets/2099e0a803184a8abc91395c5d573095/universitetsomradet_-inspirationskort.pdf?t=636352448003255508

Universitetsområdet– En hållbar och kreativ stadsdel
https://www.pitea.se/contentassets/2099e0a803184a8abc91395c5d573095/banderoll-acusticum-1×2-meter.pdf?t=636352448003255508