Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Spännande samverkansprojekt möjliggör nytt fjärrvärmenät

Just nu byggs en av Europas modernaste husfabriker på Haraholmen i Piteå. Tack vare ett nyskapande lokalt samarbete kommer anläggningen att värmas med spillvärme från en annan stor aktör, via ett helt nytt fjärrvärmenät.
– Det är förhoppningsvis bara början. Vi bygger för att kunna ansluta ännu fler företag på sikt, säger Daniel Eriksson, fjärrvärmechef på PiteEnergi.

PiteEnergi följer upp satsningen på Nordens största solcellspark med ett nytt spännande projekt i samverkan med Lindbäcks Bygg och SunPine. På sikt handlar det om att säkra en långsiktig och hållbar tillgång på fjärrvärme.
– Det är otroligt inspirerande att få vara med och initiera satsningen på ett helt nytt fjärrvärmenät i Piteå i samarbete med andra starka och lokalt etablerade aktörer, säger Daniel Eriksson.

Höga krav på hållbarhet och lokal utveckling

Lindbäcks Byggs befintliga husfabrik, i Öjebyn utanför Piteå, värms till 95 % upp med spillvärme från den lokala industrin. Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks Bygg, ville därför se över möjligheten att göra på liknande sätt med den nya fabriken som ska stå klar på Haraholmen i slutet av 2017.
– För oss är det viktigt att alltid gå “all-in” när det gäller hållbarhet oavsett om det gäller personalpolitik, produktion eller de avtryck vi gör på jordklotet, förklarar Stefan.

Det har visat sig att SunPines talldieselfabrik på Haraholmen ger ett överskott av spillvärme som kan generera energi till det nya fjärrvärmenätet.
– Spillvärme är fortfarande en relativt outnyttjad resurs i Europa. Studier visar att industriell spillvärme har potential att kunna stå för upp till 50 % av hela Europas energibehov för uppvärmning av byggnader och varmvatten. Projektet möjliggör även att vi kan ta tillvara på spillvärmen för vår egen verksamhet, säger Magnus Edin, vd på Sunpine.

Samverkansprojekt som ger eko

PiteEnergis centrala fjärrvärmenät byggdes på 1970-talet och var det första i sitt slag som involverade såväl energibolag som kommun och industri. Nu som då samverkar PiteEnergi med olika aktörer. Det nya fjärrvärmenätet beräknas vara i drift i oktober 2016.
– Det är inte alltid lätt att enas kring den här typen av projekt. Därför känns det extra roligt att den här etableringen blir av och det har gett eko runt om i landet, avslutar Daniel Eriksson.

För mer information, kontakta:

Daniel Eriksson, fjärrvärmechef PiteEnergi. 070-269 44 20, daniel.eriksson@piteenergi.se
Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks bygg, 070-696 52 45, stefan.lindback@lindbacks.se
Magnus Edin, vd SunPine, 070-320 24 69, magnus.edin@sunpine.se