Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Prisdialogen ger insikt om fjärrvärmens prissättning

PiteEnergi har blivit godkända som medlemmar i Prisdialogen, ett samarbete mellan leverantör och kund som främjar lokal dialog vid prisjusteringar på fjärrvärme.
– Vi har fått en bättre inblick och förståelse för hur prissättningen på fjärrvärme i Piteå går till, säger Peter Lundberg vid Hortlax församling.

Prisdialogen är ett branschsamarbete som går ut på att energibolagen ska lyssna och ta till sig av kundernas synpunkter. Arbetet är framåtsträvande och ska ge ökat förtroende genom att kunderna blir mer delaktiga i arbetet med prisjusteringar.
– Från och med sommaren 2016 kommer vi att kunna redovisa nästkommande års fjärrvärmepriser och dessutom ge prisindikationer för kommande två år framåt, säger Daniel Eriksson, fjärrvärmechef vid PiteEnergi som menar att dialogen kan leda till rådgivning även i andra typer av energifrågor.

En stor fördel är att Prisdialogen öppnar för återkommande samtal och större förståelse mellan kunder och leverantörer om hur behov och förutsättningar ser ut. Det underlättar även kundernas budgetarbete.
– Förändringarna kommer inte som en överraskning längre utan vi får kännedom om dem i god tid vilket hjälper oss i vår planering, säger Halldo Lundgren, energiingenjör på Piteå kommun.

Fjärrvärme är ett av de mest skonsamma energislagen. I Piteå består fjärrvärmen till 96 % av spillvärme från Smurfit Kappa Kraftliner. Det innebär en besparing av utsläpp från olja motsvarande cirka 700 fullastade oljetankbilar.

Daniel Eriksson, fjärrvärmechef PiteEnergi.

 

Skärmavbild 2016-02-18 kl. 10.55.55
Skärmavbild 2016-02-18 kl. 10.43.28