Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Piteå Science Park nytt tillskott i bolagskoncernen

Piteå Science Park AB har blivit en del av Piteå Kommunföretag. Det öppnar för fler samarbeten och nya utvecklingsmöjligheter.
– Det känns bra att tillhöra ett sammanhang där vi kan samordna resurser och utbyta erfarenheter med varandra. Vi blir en i familjen och det stärker oss, säger Helena Karlberg, vd Piteå Science Park.

Beslutet fattades under hösten och genomfördes den första december 2016 genom att PIKAB förvärvade aktierna i Piteå Science Park AB av Piteå Kommun.
– Det finns samordningsvinster och bättre möjligheter att optimera det totala resultatet med alla helägda bolag i samma bolagskoncern, säger Piteå Kommunföretags vd Jan Jonsson.

– Kärnan i Piteå Science Parks verksamhet är innovation och utveckling. Tillsammans med andra organisationer och näringar står vi för framtidens näringsliv. Vi är en viktig pusselbit i Piteås tillväxt, säger Helena Karlberg.

Enligt Jan Jonsson är det prioriterade frågor inom PIKAB-koncernen och områden som även berör de andra bolagen.
– Jag kan se Piteå Science Park som något av en spjutspets inom koncernen.
Helena Karlberg tror att de övriga bolagen kommer att få en större förståelse för Piteå Science Parks verksamhet, som skiljer sig ganska mycket från de andras.

– Det är inte alla som vet vad vi arbetar med. Nu blir det både tydligare och lättare att kommunicera vad vi gör då vi hamnar i ett större sammanhang.
Sedan våren 2016 ingår konserthuset Studio Acusticum i Piteå Science Park. Bolaget tar med sig ett positivt resultat från förra året in i koncernen.