Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Piteå Hamn planerar för fortsatt expansion

Hamnområdet växer och även behovet av lagringsytor ökar. Nu arbetar Piteå Hamn AB för att förvärva ett närliggande markområde.

Piteå Hamn får kontinuerligt förfrågningar om in- och mellanlagring av gods. Det kan handla om allt från saltsäckar till nedmonterade sågverk och kompletta vindkraftverk. Behovet av större lagringsytor är stort. Som ett led i att möta den ökande efterfrågan arbetar Piteå Hamn för en förändring av detaljplanen, vilket skulle göra det möjligt att förvärva det markområde som ligger i anslutning till nuvarande verksamhetsområde.

pitea-hamn-nytt-markomrade_2

Den gamla detaljplanen från tidigt 1980-tal anger det aktuella området som ”parkmark”. Med stora etableringar av fabriker som SunPine och Lindbäcks som vuxit fram under 2000-talet finns starka skäl att omvärdera och revidera den gamla planen. Om förslaget realiseras skulle Piteå Hamn få möjlighet att utöka lagringsytorna med ytterligare cirka 10 000 m².

Lars Wikström, infrastukturansvarig vid Piteå hamn, bedömer att det aktuella området vid behov kan vara klart redan under 2017. I annat fall planerar de att kunna presentera en ändrad detaljplan under våren 2017, att avtäcka och terrassera under barmarksäsongen 2017 och att färdigställa området under 2018.

Samråd har hållits och utställningshandlingen kommer att publiceras inom kort. Om du vill följa processen, håll koll på Piteå Kommuns hemsida under www.pitea.se

pitea-hamn-nytt-markomrade_3