Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Piteå leder bredbandsutvecklingen i länet

Pite Energis målmedvetna arbete med utbyggnaden av bredbandsnätet ger resultat. Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) senaste bredbandskartläggning är Piteå bäst i Norrbotten när det gäller tillgång till fiber via bredband. 

Regeringen har som mål att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband år 2020. PTS senaste undersökning visar att 57 procent av alla hushåll i Sverige hade möjlighet att nyttja fiber om minst 100 Mbit/s i oktober 2014. Det är en ökning med drygt fyra procentenheter jämfört med året innan.

Bäst i Norrbotten

Kartläggningen visar också att 72 procent av piteborna har tillgång till fiber. Det är en betydligt högre siffra än riksgenomsnittet som även innebär att Piteå Kommun ligger bäst till i hela Norrbotten, strax före Luleå.
– Det är fortfarande en bra bit kvar men vi är på god väg, säger Johan Nilsson som är bredbandsansvarig hos Pite Energi.

Ny tabell

Källa: Post- och Telestyrelsen

Ständig utbyggnad

Idag finns bredband ute i nästan alla byar även om täckningen generellt är sämre i glesbefolkade områden. Johan Nilsson säger att efterfrågan är stor och att utbyggnaden är ständigt pågående. Pite Energi passar bland annat på att gräva ner bredbandsrör och bredbandskablar där övriga delar av kommunen utför arbeten. Det har till exempel nyligen genomförts ett omfattande vatten- och avloppsprojekt efter kustremsan från Hemlunda och Vitsand ända fram till Vallsberget. Dessa områden kommer att kopplas till fibernätet 2016. Bertnäs och Kopparnäs hör till dem som har fått tillgång till bredband i år.

f-flow01

Läs mer om Pite Energis bredbandsnät här.