Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

PIKAB står för en samlad drivkraft för utveckling

Ett fotografi på Daniel Fåhræus.Ett fotografi på Daniel Fåhræus.

Foto: Maria Fäldt

Piteå ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för boende, skola, arbete och företagsetableringar. Det viktigaste uppdraget för Piteå kommunföretag AB, PIKAB, är både att säkerställa samhällsviktiga funktioner och samtidigt möjliggöra utveckling för att Piteå kommun ska nå sina mål, bland annat att öka invånarantalet.

–Vi skapar förutsättningar för att det ska vara enkelt att välja Piteå både för privatpersoner och för företag. Hela Norrbotten behöver få en ökad inflyttning för att möjliggöra de stora omställningsprojekt som planeras i regionen. Piteå kommer då sticka ut som den mest attraktiva platsen att bosätta sig på, säger PIKABs vd Daniel Fåhraeus.

Samlad drivkraft för utveckling

Att på olika sätt möjliggöra för en ökad inflyttning är en av Piteå kommuns, och i förlängningen då även PIKABs, viktigaste uppgifter just nu. Det är ett arbete som kräver både långsiktighet och förmåga att agera snabbt – det är nu omställningen sker, och det är nu man behöver rusta för den.

Ett aktuellt exempel är Stadsutveckling Öster – en helt ny stadsdel som växer fram. I denna stadsutveckling är både PiteEnergi och Pireva drivande för att skapa ett hållbart och attraktivt liv för framtida invånare.

– PIKAB och alla företag inom koncernen är en samlad drivkraft för utveckling som gagnar hela Piteå, som omfattar alla delar av samhället såsom näringsliv, samhällsservice, bostäder, utbildningar och energifrågor, förklarar Daniel Fåhraeus vidare.

Piteå är en så kallad 15-minutersstad, där nästan allt nås inom 15 minuter. Skola, arbete, fritidsaktiviteter och handel – i Piteå är avstånden korta och den för många människor efterlängtade enkelheten tydlig. Närheten präglar inte bara fysiska avstånd, den finns också mellan kommun och företag, företag emellan och mellan människor som bor i Piteå.

Nya investeringar

Under de senaste åren har PIKAB genomfört stora investeringar för att tillgängliggöra Haraholmens industriområde för nya etableringar. Pireva och PiteEnergi har byggt ut den grundläggande infrastrukturen med VA- och elnät, och området är redo för nästa fas med redan byggklara industritomter.

Ett stenkast från industriområdet ligger Piteå Hamn, som nyligen genomfört flera större investeringar i hamnen, bland annat skapat större kapacitet med fler kajplatser. Dessutom deltar Piteå Hamn i ett nytt projekt som syftar till att digitalisera verksamheten, som samtidigt blir mer klimatanpassad. Detta är också en viktig aspekt i arbetet med att skapa ett ännu mer attraktivt Piteå, där export- och importbolag kan räkna med ännu bättre service i hamnen.

Piteå i mittpunkten

Inom Piteå kommuns gränser byggs Europas största landbaserade vindkraftpark. H2 Green Steels fabrik, Northvolts batterifabrik i Skellefteå, Hybrits testcenter i Luleå samt den nya produktionsanläggningen i Gällivare är andra exempel på betydande satsningar i Sveriges två nordligaste län. Faktum är att de tillsammans står för de största industriinvesteringarna som någonsin gjorts i regionen. Som avslutning säger Daniel Fåhraeus:

– Piteå ligger i mittpunkten av alla dessa stora satsningar och har gått före genom att skapa grön och hållbar elproduktion via Markbygdsprojektet. Kommunen har ett bra läge, byggklar industrimark, bostadsprojekt, kompetens och en genomgående hög servicenivå. En fantastisk plats att leva, verka och bo på, helt enkelt.

 

Text: Maria Lind.
Foto: Maria Fäldt.
Texten är ursprungligen publicerad i Affärstidningen Näringsliv, nr. 1 2023 ”Nu kör vi, Norrbotten”