Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Pikab arrangerade styrelseutbildning

Piteå Kommunföretag har i samarbete med Styrelseakademien genomfört en utbildning med samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer i koncernen.

Utbildningen riktade sig till samtliga helägda bolags styrelser och alla dess ledamöter, totalt ett sextiotal personer. Det blev två intensiva dagar med mycket nyttig information och värdefulla möten. Syftet med utbildningen var att inför kommande mandatperiod ge nya och gamla ledamöter information om Piteå kommuns helägda bolag och kunskaper inom lagar och regelverk, ekonomi samt bolagsstyrning och styrelsearbete. På så sätt ska alla ska få möjlighet att aktivt bidra till ett mer professionellt arbete i de styrelser man kommer att verka i.  
Utbildningen hölls till stora delar av Åke Elveros från Styrelseakademien. Vi gästades även av styrelseproffset Lars-Eric Aaro som berättade om sina erfarenheter av styrelsearbete i olika styrelser.

skarmavbild-2019-03-28-kl-17-06-13
Jan Jonsson, VD för Piteå Kommunföretag, var värd för utbildningen och hade arrangerat det hela tillsammans med Roger Wiklund, koncerncontroller och Lena Ahlqvist-Vaattovaara, VD-assistent.
I samband med bolagens årsstämmodag den 13 maj fastställs de nya styrelserna. Den utbildning som genomfördes den 26-27 mars är ett sätt att göra styrelseledamöterna väl förberedda inför att kliva på sina uppdrag.

file6