Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Nyhetssvep från dotterbolagens 2022

När PIKABs dotterbolag summerar 2022 är det tydligt att mycket positivt har hänt. Här presenteras ett urval av händelser från dotterbolagen.
– Jag känner mig stolt över det arbete som koncernens bolag presterat under 2022, säger Daniel Fåhraeus, VD för PIKAB.

Händelserikt och utvecklande. Så kan föregående år sammanfattas för dotterbolagen. Piteå kommunföretag AB (PIKAB) och dotterbolagen arbetar för att flera samhällsviktiga funktioner ska utvecklas i Piteå. Mycket görs i samverkan enligt strategiska planer och ägardirektiv.
– När vi summerar 2022 är det viktigt att känna stolthet över det som åstadkommits och samtidigt är det minst lika viktigt att planera för framtiden och berätta om bra saker som koncernen bidrar med för att utveckla Piteå, säger Daniel Fåhraeus.

Piteå Näringsfastigheter AB

Det kommunala fastighetsbolaget Piteå Näringsfastigheter (PnF) har under 2022:

 • Utvecklat samarbetet med Swedbank på Furunäset, vilket på sikt leder till fler arbetstillfällen
 • Sålt tre fastigheter som ger bolaget vidare förutsättningar att satsa på strategiska investeringar
 • Tagit fram en hållbarhetsvision och kontinuerligt arbetat med återbruk, något som tar sig uttryck i pågående och framtida byggprojekt

Piteå Hamn AB

På Haraholmen bedriver Piteå Hamn AB ett växande logistikcentrum under namnet Piteå Port & Hub. Under 2022 har Piteå Hamn:

 • Utvecklat samarbeten med flera aktörer, regionala som internationella
 • Arrangerat dialogmöte om Norrbotniabanan för att lyfta godstrafikens perspektiv
 • Flyttat in i ett nytt hamnkontor på Farleden 54, en energismart byggnad med fasadintegrerade solcellspaneler – det första i sitt slag i Norrbotten. PiteEnergi har bistått med kompetens för de tekniska lösningarna

I början av 2023 utökas personalstyrkan på driften med fem personer som går över från Pireva till Piteå Hamn.

Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva)

Det gångna året har bolaget haft fortsatt fokus på succékonceptet Återvinning anytime, ett koncept som möjliggör för piteåborna att återvinna dygnet året, året runt (efter genomförd digital utbildning). Pireva har under 2022:

 • Kommunicerat vatten som evigt kretslopp genom konceptet kurs i toaträning för vuxna
 • Testat eldrivna sopbilar i syfte att förnya fordonsflottan med fossilfria drivmedel
 • Genomfört åtskilliga förbättringar i kommunens VA-system, bland annat på Furunäset samt i Öjebyn och Bergsviken
 • Sett en ökad användning av den egna Pireva-appen

Formgivning: Ulrika Weinz

AB PiteBo

PiteBo är en viktig aktör på den lokala bostadsmarknaden.

 • Bolagets enskilt största renoveringsprojekt med en budget på 28,5 miljoner kronor genomfördes 2021-2022. Aktuellt område var Källvägen där 10 nya lägenheter uppfördes. Byte av avloppsstammar och nya badrum i alla lägenheter genomfördes också på samma område
 • Rekordmånga lägenheter renoverades under förra året. Bolaget har även fortsatt med övergången till modern TV-teknik och utformat helt nya utemiljöer i samverkan med hyresgäster
 • PiteBo publicerade även en film om hur det är att arbeta som bovärd. Se filmen här

Under 2023 planerar PiteBo för fler och bättre bostäder:
Bolaget investerar cirka 125 miljoner kronor i nyproduktion och upprustning av fastigheter

Piteå Science Park AB

Bolaget finns på campusområdet på Berget, och stöttar människor, företag och ny teknik som bidrar till att Piteå, regionen och världen utvecklas i en mer hållbar riktning. Under 2022 har Piteå Science Park stöttat 238 företag genom olika aktiviteter.

Piteå Science Park presenterar 10 goda nyheter från 2022 i en kort film. Se filmen här

AB PiteEnergi

Under det gångna året har bolaget:

 • Gått i mål med att byta ut alla kunders elmätare. Ett regeringsbeslut från 2018 klargör att landets elmätare ska vara utbytta 2025. PiteEnergi har bytt ut drygt 23 500 elmätare under en femårsperiod
 • För femte gången blivit certifierade till ett Great Place to Work, en global standard för att mäta förtroende till ledning, medarbetarnas upplevelse av stolthet att vara en del av företaget samt gemenskap mellan kollegor
 • Anslutit cirka 500 nya hushåll och företag till bredband via fiber. Totalt har nu 94% av piteborna tillgång till bredbandsnätet och 83% är redan anslutna
 • Framtidssäkrat en större del av elnätet med hjälp av smart sensorteknik. Systemet ger kontinuerlig digital övervakning och minskar avbrottstiderna för elnätskunder
 • Genomfört publika arrangemang för pitebor med syfte att bidra till en aktiv fritid och hållbar livsstil

Nolia AB

PIKAB har delägarskap med 50 % i Nolia AB tillsammans med Umeå Kommunföretag AB.

Förra året kom Nolia tillbaka som Norrlands största arrangör och platsvärd för mässor och event med en höst som motsvarar framgångarna 2019. Efter pandemirestriktionerna släpptes har intresset för att delta på mässor och event som utställare och besökare varit minst lika stort som innan pandemin slog till. Nolia har i år hållit Stora Nolia i Piteå men också flera andra ledande mässor. Även intresset att genomföra mässor och event i Nolias lokaler har ökat under hösten.

Utsikterna för 2023 ser också väldigt bra ut med många utställarbokningar redan klara.