Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Norrbottensmusikens nya hus står klart

Spaden sattes i jorden för ett år sedan. Nu står den efterlängtade byggnaden vid Acusticum klar och Norrbottensmusiken i Piteå laddar för något av en nystart.
– Det här blir ett riktigt lyft, säger enhetschef Marita Henningsdotter Lovnér.

Norrbottensmusiken ligger under Norrbottens läns landstings förvaltning och är hela länets professionella musikinstitution, med produktions- och verksamhetskontor i Piteå och Luleå. I Piteå jobbar 13 personer, varav sju heltidsmusiker. Fram till nu har verksamheten haft en ganska trångbodd och undanskymd tillvaro i lokaler utspridda på området som inte riktigt varit dimensionerade för verksamheten.
– Nu får vi samla verksamheten på ett ställe och kan se och följa musikernas arbete mycket närmare. Dessutom tar vi plats och blir synliga i samhället, med en egen huskropp där det står Norrbottensmusiken, säger Marita Henningsdotter Lovnér.

Marita Henningsdotter Lovnér, enhetschef och Mats Lundberg, teknisk producent vid Norrbottensmusiken ser fram emot att samla verksamheten i anpassade lokaler. Den stora övningssalen, som ligger i centrum av byggnaden, har optimala akustiska förutsättningar och öppnar för ett flexibelt arbetssätt.


Genomtänkta lösningar

Fastigheten smälter väl ihop med huvudbyggnaden, med en fasad som består av stora glaspartier och perforerade kassetter i aluminium. Huskroppen sammanlänkas med huvudbyggnaden genom en nybyggd inglasad korridor, vilket förenklar samarbetet med exempelvis Musikhögskolan och Studio Acusticum, som ligger precis i anslutning.
Inomhus är ytan 1 600 m², fördelat på två våningar. I centrum ligger en stor övningssal som mäter 14 x 11 meter, med full takhöjd och kapacitet för både små och stora ensembler. Första våningen rymmer även sju ljudisolerade övningsrum för musiker, ett större slagverksrum, notförråd, förråd för daglig verksamhet och en lastkaj för både Norrbottensmusiken och Studio Acusticum. På övre plan finns kontor samt konferens- och personalrum.
Investeringskostnaden uppgår till 30 miljoner kronor.

Många utmaningar

Byggnaden är minst sagt unik och det har funnits byggtekniska utmaningar av olika slag. Till exempel har det varit viktigt att hitta genomtänkta akustiklösningar och god ljudisolering mot kringliggande rum. Orkestersalens utformning, med diffusatorer på väggarna, är specifikt framtagna av akustiker utifrån den musikaliska verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Eftersom vissa instrument riskerar att spricka i låg luftfuktighet har det även funnits höga krav på täthet i salen, som befuktas under vinterhalvåret.
Trots relativt kort projekteringstid har byggprocessen fungerat riktigt bra.
– Vi har fått vara med från start och de har verkligen lyssnat på hur vi vill ha det, säger Mats Lundberg, teknisk producent vid Norrbottensmusiken som berömmer samarbetet med Piteå Näringsfastigheter och alla andra inblandade.

Inflyttning sker sista veckan i april och den 8 september börjar en invigningsperiod med olika aktiviteter för allmänheten under hela månaden, i samarbete med Studio Acusticum.

Läs mer och se fler bilder från Norrbottensmusiken här.