Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Nolia presenterar ny webb för att stärka sin plattform

Flera av Nolias mötesplatser har fått nya webbar och nu har även Nolia AB blivit med ny webb. Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB, ser detta som ett steg i byggandet av ett tydligare och mer lättfotat företag.

Det har hänt mycket hos Nolia AB under de senaste åren. En ny organisation har byggts upp, nya verktyg har tagits i bruk och samarbetet med kommuner, regioner och branscher har ökat.
– Vi jobbar stenhårt med att rigga vår interna infrastruktur för att ännu bättre kunna möta dagens och morgondagens efterfrågan på mötesplatser, säger Tommy Abrahamsson.

Han lyfter fram Nolias personal som en viktig faktor för framgång.
– Nolia har fantastiska förutsättningar att bli en ännu starkare mäss- och eventarrangör med etablerade mötesplatser som har ett gott rykte. Framför allt har vi branschens bästa medarbetare med en väldigt bra arbetskultur där alla levererar på topp under på alla mässor. Det gör det möjligt att göra saker som nästan inte varit möjliga någon annanstans.

Genom att sänka trösklarna och öka samarbetet mellan de olika mässorna kommer Nolia AB att bli en tydligare avsändare och en starkare samarbetspartner där fler utställare ska hitta angränsande mässor och event att delta i.
– Med en tydligare avsändare kan vi prata med en röst och ge ett brett erbjudande där de som vill samarbeta med oss kan göra det på flera mötes- och eventplattformar. I slutänden är det kunderna och besökarna som definierar mötesplatsens värde och kvalitet. Det ska vi fortsätta att vara lyhörda inför.

Tommy Abrahamsson pekar på vikten av att göra Nolia AB tydligare och starkare som varumärke.
– På så sätt blir ingången till oss tydligare och vi blir en tydligare samarbetspartner där vi gemensamt med andra kan skapa fler mötesplatser som ger utveckling för Norrland.

Han tycker att det är naturligt att exportera goda idéer geografiskt över hela norra Sverige.
– Bra idéer ska inte vara bundna till en plats eller en person. De ska kunna blomma ut på de platser där behov och intresse finns.

Han tycker att det är viktigt att Nolia skapar värden, inte i första hand att de tjänar så mycket pengar som möjligt.
– Vårt huvudsyfte och mål är att genom våra mötesplatser skapa värden åt näringsliv och samhälle i den region vi verkar.