Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Fyrtioårigt samarbete värmer piteborna

PiteEnergi och Smurfit Kappa Kraftliner firar under 2018 firar ett långt värmande samarbete kring fjärrvärmen i Piteå.

Redan 1978 levererades den första fjärrvärmen till de centrala stadsdelarna. Sedan dess har nätet breddats och idag når fjärrvärmen långt utanför stadskärnan. Överskottsvärme från Smurfit Kappas kraftlinerbruk i Piteå står för hela 95% av den fjärrvärme som levereras till piteborna.
Samarbetet är unikt och så pass omfattande att PiteEnergi har gjort investeringar inne i fabriken genom installation av värmeväxlare och rökgaskylare som möjliggör större uttag av värme. Fjärrvärme är till hundra procent miljövänlig förnybar energi.
Avtalet för fjärrvärmesamarbetet skrevs under i december 1976 men fjärrvärmeleveranserna påbörjades inte förrän 1978. Därför har 2018 valts som jubileumsår, vilket kommer att lyftas på många olika sätt under året.