Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Första spadtaget mot ett utvecklat logistikcentrum vid Piteå Hamn

Efter flera års förberedelser inför en utbyggnad av hamnområdet är projektet Haraholmens logistikcentrum etapp 2 igång.
– Det känns riktigt bra att vi nu får realisera de visioner som vi har jobbat med under lång tid, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå Hamn.

Processen började 2012 med en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för en hamnutbyggnad. Piteå Hamn fick bifall till arbete i vatten från Mark & Miljödomstolen under 2014, då även en en detaljplan antogs. I slutet av april i år blev det klart att projektet, som beräknas omsätta 130 miljoner kronor, får medfinansiering från EU:s strukturfond, Piteå Kommun och Länsstyrelsen. Nu har spaden satts i jorden och projektet är därmed det största nu pågående industriprojektet i länet.

forsta_spadtaget_pitea_hamn_08

Kajen förlängs 100 meter, vilket bereder plats för ytterligare ett fartyg. Foto: Maria Fäldt

Längre kaj, ny infartsväg och större lagringsytor

När allt står klart i slutet av 2018 har kajen förlängts med cirka hundra meter. Dessutom kommer det att finnas en ny alternativ infartsväg och ytterligare kajnära lagringsytor inom logistikcentrat.

Infartsvägen byggs söder om järnvägen. Den blir femhundra meter lång och tio meter bred och ska stå klar innan hösten 2017 för att kunna frakta in omkring en miljon ton gods som projektet kommer att behöva under det kommande året. Det handlar bland annat om 500 000 ton utfyllnad, 30 000 m² asfalt, 2 000 m³ betong, långa betongpålar samt lysmaster, pollare, stängsel, vattenventiler etc. Omkring 30 maskinenheter kommer att vara i arbete när allt är igång.
– En egen ny väg under byggtiden gör allt så mycket enklare. Det är nästan en förutsättning för att ro i hamn ett så stort projekt under så kort tid, parallellt med allt annat som händer på området, säger platschef Roland Kemppainen, Skanska Sverige.

Efter projekttiden öppnas vägen för hamnens ordinarie verksamhet.

forsta_spadtaget_pitea_hamn_09

Nya lagringsytor skapas i anslutning till kajområdet. Foto: Maria Fäldt

Start för vattenarbete i augusti

Hela det område som fram till nu har varit småbåtshamn kommer att muddras och fyllas ut för att bereda plats till den förlängda kajen och större lagringsytor. Småbåtshamnen flyttas i sin tur och bereds bättre förutsättningar vid den närliggande Bondökanalen.

Ett av Mark & Miljödomstolens villkor är att grumlande arbeten i vatten inte får ske mellan den 15 juni och 15 augusti.
– Direkt därefter spärras vattenområdet av för att ge plats åt pråmar, muddringsverk och maskiner som ska bygga land i vatten med pålar, plintar, block eller berg- och grusmassor, säger Roland Kemppainen.
Daniel Danielsson, extern projektledare vid Piteå Hamn AB, är övertygad om att resultatet kommer att bli bra för alla; kunder, rederier, fartyg, operatörer och ägarna Piteå Hamn AB.
– Får alla bara en möjlighet att berätta om sina behov, nu och inom överskådlig framtid, ska vi nog lyckas möta det behovet i projektet.

forsta_spadtaget_pitea_hamn_01

Roland Kemppainen, projektledare Skanska Sverige samt Piteås kommunalråd Helena Stenberg och Piteå Hamns VD Ulrika Nilsson är nöjda över att byggnationerna vid Haraholmens logistikcentrum kommit igång. Foto: Maria Fäldt

Stärker Piteå och regionen

Från att nuvarande hamn togs i drift 1978 är trenden tydlig. Fartygen blir längre, godset tyngre och mängden att hantera större. Piteås kommunalråd Helena Stenberg gläds åt att projektet nu kommer igång och lyfter fram vinsterna med ett utvecklat logistikområde.

– Det här är en av flera viktiga bitar för att Piteå ska nå målet att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Nu får fler företag i regionen tillgång till sjöfarten och effektiva logistiklösningar.

Även Mikael Kyrk, operativ chef vid Svevind AB, ser stora fördelar.
– Liksom de flesta vindkraftsprojekt är även vårt i behov av kaj-, kran- och lagringskapacitet. Med hamnutbyggnaden positionerar sig Piteå hamn som en riktigt bra hamn för projektlaster och vindkraftkomponenter. Det är bra för oss och många andra.

Det nya hamnområdet ska vara färdigställt i årsskiftet 2018/2019.

forsta_spadtaget_pitea_hamn_02

Foto: Maria Fäldt