Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Fler tjänster med Pirevas nya hemsida

Pireva har lanserat en ny hemsida som gör det enklare att navigera och hitta rätt information och tjänster dygnet runt.

Den nya plattformen är modern och tilltalande med mycket bilder och tydliga, enkla menyer. Förändringarna ska underlätta besöket på hemsidan oavsett om du vill beställa en container, söker information om sophämtningen eller vill veta mer om exempelvis vattenfrågor.

Företagskunder och hushåll har fått en tydligare uppdelning, med olika avdelningar anpassade efter de tjänster och den information som ofta eftersöks. Ett nytt tömningsschema gör det enklare för villaägare att hålla koll på sophämtningen och en enklare och tydligare sorteringsguide ska göra det lättare att sortera rätt. Pireva har även utvecklat möjligheten att göra fler beställningar och ansökningar dygnet runt direkt på sidan. Till exempel kan företag via ett enkelt formulär beställa utställning eller tömning av containers och växelflak.

Hemsidan är anpassad för såväl smartphones som läsplattor och andra mobila enheter.

Gör gärna ett besök på www.pireva.se och berätta vad du tycker. Är det något du gillar extra mycket, något du saknar eller har du övriga synpunkter?

bz0a8053