Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Fåhraeus summerar första året som VD

Ett fotografi på Daniel Fåhræus.Ett fotografi på Daniel Fåhræus.

Foto: Maria Fäldt

För ett år sedan tillträdde Daniel Fåhraeus som VD för
Piteå kommunföretag AB (PIKAB). Nu summerar han sin första tid och lyfter det positiva som sker i Piteå.
– Jag har helt klart ett häftigt uppdrag. PIKAB och dotterbolagen arbetar för att allt ska rulla på i Piteå. Det måste funka 24/7 och 365. Annars stannar Piteå.

En torsdag eftermiddag i PIKAB:s lokaler i Visionären på Furunäset. Morgonen inledde han med att besvara mail och följa upp världsläget genom Affärer i norr och SVT. Ett möte med Pirevas VD stod näst på tur. Att stötta respektive VD vid de kommunala bolagen ingår i uppdraget. Daniel håller regelbundet i coachande samtal och agerar bollplank.

Viktiga samhällsfunktioner

VD-gruppen och dess sammanhållning är en positiv erfarenhet Daniel gärna lyfter från sitt första år. I gruppen ingår utom Daniel själv varje VD från PIKAB:s sex helägda dotterbolag. Gruppen har jobbat fram spelregler kring förhållningssätt i syfte att skapa en öppen kultur, vilket Daniel anser fungerar alldeles utmärkt.
– När vi träffas brukar jag visa flygbilder över Piteå. Ibland med ett hjärta ovanpå bilderna. PIKAB kan ses som hjärtat för Piteå.
– Genom dotterbolagen bidrar vi till flera viktiga samhällsfunktioner. Utan vatten och renhållning, el, fastigheter, utveckling och en hamn med logistikflöden är Piteå inget ställe jag skulle vilja bo på.

Hur bidrar PIKAB till Piteå i övrigt?

– PIKAB-bolagen stöttar bland annat kultur- och föreningslivet i stan. Vad vore ett samhälle utan vuxna, barn och eldsjälar som engagerar sig? Det är oerhört viktigt för en stad som vill växa.

Hur skulle du beskriva din roll som VD?

– Den ena delen handlar som sagt om att coacha och stötta. Den andra delen är mer inriktad på att utveckla. Att driva företag kräver att man får in medel så att man kan må bra finansiellt. Vi har rätt tuffa krav på oss att leverera resultat.

Samverkan en viktig del

Det första året beskriver Daniel annars som både otroligt roligt och lärorikt. Nu fokuserar han på att etablera rollen i relation till Piteå kommuns förvaltningar och det lokala näringslivet. Han vill hitta vägar framåt.
– Samverkan är en viktig del i vår strategiska plan och i vårt ägardirektiv.

Planerar för framtiden

Daniel fokuserar på Piteås utvecklingspotential. Den nya stadsdelen (Stadsutveckling Öster) är en hjärtefråga för honom.
– Det är jätteviktigt att vi planerar för framtiden och berättar om allt det goda som sker.

Vad behöver Piteå för att utvecklas i positiv riktning?

– Vi har enorma möjligheter i Piteå. Jag ser det som centralt att möjliggöra för nya företag att etablera sig här.
– Det är också viktigt att vi skapar breda utbud inom kultur, fritid och handel, men framförallt ett samhälle där människor vill leva och verka. Jag tror det är nyckeln.