Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Arctic Solar ska öka intresset för solel i norr

Piteå ligger i framkant inom området solenergi. Nu jobbar Piteå Science Park och PiteEnergi i ett gemensamt projekt för att sprida kunskaper och stimulera investeringstakten i hela regionen.

Betydande forskning visar att just Piteå, med sina ljusa sommarnätter och mer än 2 000 soltimmar per år, har extremt goda förutsättningar för solenergiproduktion. Den anläggning som uppfördes vid Pite Energi 2011 är den mest effektiva i hela Sverige, med lika bra eller bättre resultat som anläggningar i södra Tyskland. Det är nämligen ljuset, och inte solen i sig, som alstrar energi. Dessutom ger snön och kylan fördelar då panelerna ger högre effekt när de är nedkylda.

Under hösten 2015 uppförde PiteEnergi Norrlands största solcellspark på universitetsområdets takytor, i samarbete med fastighetsägaren Piteå Näringsfastigheter. Utvecklingen går stadigt framåt och nya stora satsningar är på gång i kommunen. Ett mycket gott exempel är Lindbäcks nya husfabrik på Haraholmen som installerar nordens största solenergianläggning på sitt tak för att bli självförsörjande på solel, i kombination med fjärrvärme från Sunpine.

Kunskap ska få fler att våga satsa

Arctic Solar är ett treårigt projekt som startade hösten 2017. Syftet är att sprida kunskaperna om hur solel fungerar i kallt klimat och att öka investeringstakten i norr, vilket ska resultera i minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft.
Projektet, som drivs av Piteå Science Park och PiteEnergi, är indelat i flera olika områden. I nära samarbeten riktas rådgivning till enskilda företag och andra verksamheter som är intresserade. Finns det t.ex. industrier eller verkstäder som använder mycket energi, som har möjlighet att installera anläggningar på sitt tak?
Man riktar sig även till personer som jobbar på planeringsstadiet, med infrastrukturfrågor och stadsplanering. Hur ska nya områden och vägar byggas för att på bästa sätt skapa fysiska förutsättningar för solel?
En annan viktig målgrupp är aktörer inom bygg-, energi- och installationsbranschen. Byggnadsintegrerad solel måste finnas med redan i början av planeringen av ett byggprojekt.

Reder ut begreppen

Inom Arctic Solar erbjuds öppna seminarier och frukostföreläsningar med syfte att informera och bredda kunskaperna om solenergi generellt. Vad kostar en anläggning? Hur går man tillväga för att göra en investering? Vem kan man fråga och hur går man vidare? osv.
En mindre del inom projektet handlar om att se över olika affärsmodeller och affärskoncept. Vilka regelverk finns om man exempelvis vill nyttja solenergi i en bostadsrättsförening? Hur gör man om grannarna vill gå ihop och göra en park eller om man vill nyttja solenergi i sitt fritidshus?

Vill skapa forskningsnod

Projektet syftar även till att bygga upp ett nätverk– en kunskapsnod inom solenergi i norra Sverige. Här finns en stor outnyttjad potential och marknad för solel. Det befästs bland annat av det norska forskningsinstitutet Norut, Northern Research Institute som bedriver forskning om energiproduktion i kallt klimat, bland annat vid anläggningarna i Piteå.

Under hösten har PiteEnergi i samarbete med Piteå Science och Luleå tekniska universitet uppfört en ny forskningsanläggning vid universitetsområdet. Solcellsparken Solvåg är en social mötesplats uppbyggd av 160 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterar solljus på baksidan.

Projektet Arctic Solar omsluter 4,6 miljoner, varav 2,3 miljoner i EU-stöd.

solvag-1

Den nya solcellsparken Solvåg vid universitetsområdet i Piteå är både en forskningsanläggning och en social mötesplats.