Välj Dotterbolag

Om Pikab

Läs mer om Piteå Kommunföretag AB

Om Pikab

Piteå kommun har valt att organisera de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Syftet med bolaget är att åstadkomma en bättre ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de möjligheter en sådan koncernbildning skapar för en effektiv ekonomisk planering och samordning inom koncernen.

Koncernen Piteå Kommunföretag ABs omsättning uppgår till 1 006 miljoner kronor. Balansomslutningen uppgår till ca 4 068 miljoner och det egna kapitalet till ca 1 119 miljoner kronor.

Bolaget leds av en styrelse på 15 personer med styrelseordförande Helena Stenberg samt verkställande direktör/CEO Jan Jonsson. Ekonomin sköts av kommunens ekonomiavdelning.

Bilden från vänster: Koncerncontroller Roger Wiklund, VD Jan Jonsson och VD-assistent Lena Ahlqvist-Vaattovaara

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se