Välj Dotterbolag

Om Pikab

Piteå kommun har valt att organisera de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Syftet med bolaget är att åstadkomma en bättre ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de möjligheter en sådan koncernbildning skapar för en effektiv ekonomisk planering och samordning inom koncernen.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:s omsättning uppgår till 1305 mkr, Balansomslutning 5068 mkr och eget kapital 1667 mkr  (2022 års siffror).

Bolaget leds av en styrelse på 15 personer med styrelseordförande Patric Lundström samt verkställande direktör/CEO Daniel Fåhraeus. Ekonomin sköts av kommunens ekonomiavdelning.

Bilden från vänster: Senior IT-strateg Mikael Lindgren, VD-assistent Lena Ahlqvist-Vaattovaara, Koncerncontroller Roger Wiklund och VD Daniel Fåhraeus.   

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se