Välj Dotterbolag

AB PiteBo

PiteBo äger och förvaltar lägenheter och lokaler med förvaltningen i egen regi. Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner på affärsmässiga principer. I uppdraget ingår möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter förutom den löpande förvaltningen.

PiteBo_logo

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se