Välj Dotterbolag
6 år sedan

Klart för sjötransport av Lindbäcks husmoduler

Lindbäcks Bygg är pionjärer och Sveriges ledande företag inom modernt hållbart byggande av flerfamiljshus. Företaget har investerat 500 miljoner kronor i en ny fabrik på Haraholmen i Piteå.

Under senare delen av 2018 kommer husmoduler att börja transporteras från Piteå till Lund med sjöfart. I dagsläget fraktas ett fåtal procent av de totala godsvolymer som transporteras inom Sverige med sjöfart, och det är i huvudsak petroleumprodukter.

Inrikes sjötransporter av husmoduler från Piteå Port & Hub går helt i linje med regeringens ambitioner att flytta gods från väg till sjö. Det avlastar vägarna från breda långa, laster vilket ökar trafiksäkerheten och är ett steg mot minskad miljöpåverkan.

  • © Piteå Kommunföretag 2021
  • Furunäsvägen 105, 941 52 PITEÅ
  • Telefon: 0911-69 60 00
  • Email: pikab@pitea.se